Nieuwe VRT-reeks ‘Mijn God’ volgt evangelische aalmoezenier

doop gevangenis

Vanaf woensdag 19 april kan je op Canvas de vierdelige reeks ‘Mijn god’ bekijken. Phara de Aguirre ontmoet aalmoezeniers en consulenten van de diverse erkende levensbeschouwingen in ons land, waaronder ook de protestants-evangelische aalmoezenier Ben.

Verder komen ook de rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, islamitische en joodse godsdienst, en de vrijzinnigheid aan bod. De boeddhistische levensbeschouwing is pas sinds maart 2023 erkend is dus niet vertegenwoordigd.

De reeks is opgebouwd rond vier biotopen waar aalmoezeniers en consulenten als betaalde kracht of als vrijwilliger aan het werk zijn: het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. Tijdens de aflevering in de gevangenis zien we Ben en Ilse aan het werk, evangelische aalmoezeniers.

“Het waren fijne gesprekken en ontroerende rituelen die we mochten meemaken en filmen.“​Phara de Aguirre

De gevangenis ​(woensdag 26 april)

Ook in de gevangenis hebben gedetineerden recht op geestelijke bijstand van een aalmoezenier of consulent. In de gevangenis van Beveren gaan we mee op cel met Ilse en Ben, de protestants-evangelische aalmoezeniers.  Ze voeren gesprekken op cel en organiseren wekelijks een gebedsdienst. We zijn ook getuige van de allereerste evangelische doop in de gevangenis.