Verenigde Naties gaat abortus als mensenrecht invoeren

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties rondt de onderhandelingen af over een resolutie die alle VN-organisaties dwingt abortus als mensenrecht te verklaren. Tegen het einde van de maand zou de resolutie moeten worden aangenomen.

De resolutie bevat clausules die al decennialang zijn afgewezen, maar nu toch voor aanname in aanmerking komen. Waarschijnlijk komt dit er nu door druk van de Europese Unie en de regering-Biden in de Verenigde Staten spelen toch door. Die laatste hebben van abortus een prioriteit gemaakt na de omkering van Roe v. Wade door het Hooggerechtshof.

De resolutie is niet onomstreden binnen de Algemene Vergadering. De helft van de stemgerechtigde leden van de Mensenrechtenraad willen de term “veilige abortus” uit de resolutie schrappen. Het werd voorgesteld door Egypte, Bahrein en Saoedi-Arabië, landen waar abortus verboden of beperkt is.

Het lijkt er echter niet op dat het bezwaar enig verschil heeft gemaakt voor het voorstel.

via CNE News