De pandemie van burn-outs. Zorgt deze oplossing weer voor rust? (Column)

Dennis Delbaere is burned out from burn-outs. In deze column gaat hij op zoek naar een uitweg. Hoe ontsnappen we aan het moordende tempo van deze wereld?

burn-out

Voor de zoveelste maal hoorde ik hoe iemand op het randje staat van een burn-out. De ritmes van deze wereld zijn ongenadig voor iedereen. Christen of niet-christen, niemand lijkt er immuun tegen. Was Jezus zijn juk niet licht? Beloofde Hij ons geen rust?

De cijfers liegen er niet om. Volgens cijfers van het RIZIV waren vorig jaar in ons land 33.402 personen meer dan 1 jaar afwezig door burn-out. Een stijging met één derde ten opzichte van 2016. Als Covid-19 een pandemie is, zijn burn-outs dat zeker ook. Knack publiceerde recent een artikel van 6 pagina’s lang met de titel ‘Burn-out, dat is die andere pandemie’.

Ook christenen ontkomen er niet aan. Opgebrande christenen, hoe zou dat toch komen? “Volg Mij”, zei Jezus 2000 jaar geleden. Een oproep die talloze mannen en vrouwen nog dagelijks beantwoorden. Maar wat houdt het in om Jezus te volgen? Het is zoveel meer dan gehoorzaamheid, we zijn dan ook geen slaven. De kern van het volgen van Jezus is relatie. Zijn volgelingen willen bij Hem zijn.

Dennis: ‘volgelingen van Jezus volgen ook zijn ritme’.

Efeze 4 (vers 11 t.e.m 13) werpt een nieuw licht op het volgen van Jezus:

totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus‘ (v13)

“Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”. In de Griekse grondtekst staat er μέτρον (métron) wat ‘maat, mate’ betekent. Maar métron is ook waar wij ‘metronoom’ van halen, een toestel dat het ritme bepaalt van een lied. We kunnen de tekst dus ook lezen alsof het niet enkel over de lengtemaat van Jezus Zijn grootte gaat, maar ook over Zijn ritme.

Wat als Zijn volgelingen, die wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld, ook Zijn ritme overnemen in plaats van het ritme van deze wereld te blijven volgen? Want Jezus Zijn ritme is allesbehalve gelijk aan het ritme van deze wereld.

de sabbat is nog steeds voor vandaag, en als je het mij vraagt relevanter dan ooit! 

Rusteloosheid

Het ritme van deze wereld wordt bepaald door verlangen. Spreuken 1:8 zegt dat ‘het oog niet verzadigd wordt van zien’. Mick Jagger zong: ‘I can’t get no satisfaction.’  Beiden komen tot dezelfde conclusie: ons verlangen kan nooit worden ingevuld. En dat maakt ons rusteloos.

Augustinus schreef in zijn Confessiones: ‘U hebt ons voor uzelf gemaakt, en ons hart is rusteloos totdat het rust in U.’ De mens is gemaakt naar het evenbeeld van God, en kent een oneindig verlangen omdat het alleen gevuld kan worden door zijn oneindige Schepper.

Ons hart is en blijft rusteloos totdat het van ritme verandert. Het geheim van het zachte juk van Jezus is dit: als je het leven van Jezus wilt leven, moet je de levensstijl van Jezus overnemen. Zijn volgelingen moeten dus ook in Zijn ritme wandelen. 

Een oud geheim

Een van die ritmes is de sabbat. Nu, voor je met je ogen draait en stopt met lezen, hear me out! 

Sabbat betekent letterlijk ‘ophouden’. Het is simpelweg een dag om te stoppen. Te stoppen met werken; te stoppen met verlangen naar ‘stuff’, te stoppen met je zorgen te maken … Het is een dag om gewoon eens op te houden. 

Sabbat is dus meer dan een dag te stoppen en genieten, het is een daad van verzet.

In het scheppingsverhaal lezen we dat God de schepping voltooide na zes dagen, en op de zevende dag rustte. Wat voor een excuus je ook zou kunnen opbrengen om niet eens een dag in de week te rusten, het tegenargument is finaal: zelfs God rustte! Hij creëerde een ritme in het DNA van de schepping. Een tempo. Zes dagen werken. Eén dag rusten.

Waarom rustte God? Was hij moe? Sabbat betekent niet alleen ‘ophouden’, maar ook ‘genieten’. De sabbat is een uitnodiging om te stoppen en te genieten. Net zoals God van Zijn schepping genoot.

De sabbat is een geschenk van God voor ons. En Hij verbond daaraan twee zaken.

  • God zegende de sabbat

In het scheppingsverhaal zijn er 3 zegeningen. Het eerst is voor de dieren: “wees vruchtbaar, wordt talrijk…” Het tweede voor de mens: eveneens “wees vruchtbaar, wordt talrijk…” En de derde zegening is voor de sabbat. De sabbat is dus ook leven-gevend.

  • God heiligde de sabbat

‘Heilig’ betekent: ‘apart gezet’. Dat God het nodig vond om de sabbat ‘apart te zetten’, moet ons doen stilstaan bij welke plaats we dit geven in ons leven.

Misschien stel je jezelf de vraag of sabbat houden nog steeds voor vandaag is? Of misschien denk je dat het enkel voor de Joden is? Laat mij je eraan herinneren dat de sabbat het vierde gebod is. Bestempel je de sabbat als ‘Oud Testamentisch’, moet je dit ook doen voor de overige negen, zoals geen andere goden aanbidden of Gods naam ijdel gebruiken. Face it, de sabbat is nog steeds voor vandaag, en als je het mij vraagt relevanter dan ooit! 

In Deuteronomium 5:12 staat er: ‘Neem de sabbat in acht’. Waarom? Vers 15 biedt het antwoord:  ‘Om in gedachten te houden dat je slaaf was in Egypte en dat God je bevrijd heeft’.

Sabbat is dus meer dan een dag te stoppen en genieten, het is een daad van verzet. Het is weerstand bieden tegen de ritmes van deze wereld. Sabbat is een manier om vrij te blijven en ervoor te waken dat je niet meer terug gezogen wordt in slavernij, of erger – zelf een slavendrijver wordt.

Dennis en zijn familie passen bewust de sabbat toe.

Hoe wij de sabbat beleven

De sabbat zal er voor iedereen anders uitzien. Een gezin met kleine kinderen zal een andere soort sabbat hebben dan een stel gepensioneerden. Toch wil ik even een aantal praktische tips meegeven die we bij ons thuis toepassen. 

Tip 1: Maak het niet religieus! Jezus verwierp de religieuze ingesteldheid van de Farizeeërs (Markus 2:27). Zij zorgden met al hun extra regeltjes voor meer druk en stress. 

Tip 2: De sabbat is niet gelijk aan een vrije dag. Op een vrije dag ga je misschien boodschappen, huishouden of betalingen doen. Of word je meegesleurd naar de Ikea (wat absoluut geen rust brengt ;-)).  

Tip 3: Kies één vaste dag in de week uit. Leg die 24 uur vast in je agenda, zo kan er niets anders meer in de plaats komen. Voor ons werkt vrijdagavond tot zaterdagavond het best.

Tip 4: Zet je gsm uit. Of zet op zijn minst de wifi-verbinding af. 

Tip 5:  Laat alles wat je denkt te doen op die dag door een filter gaan: is dit rust en aanbidding? Als het antwoord ‘ja’ is, ga er dan voor. Zodra je twijfelt, doe het dan niet.

Tip 6: Nodig aan de start van de sabbat de Heilige Geest uit om je als Goede Herder te leiden naar de groene weiden. En daarna? Geniet van Zijn aanwezigheid!

Wie meer hierover wil lezen raad ik het boek John Mark Comer aan: ‘The Ruthless Elimination of Hurry’. (Eveneens ook de bronvermelding voor dit artikel.)