Steve is christelijk ontwikkelingscoach: ‘God doet het werk, ik geef maar een beetje kennis door.’

Steve Vancutsem is een 26-jarige ontwikkelingscoach, met zijn platform Licht Leven hoopt hij zowel christenen als niet-christenen te helpen om een gebalanceerd levensstijl te ontwikkelen.

Steve is in zijn dagelijks leven opvoeder voor mensen met beperking, hierbij helpt hij mensen met dagelijkse taken waar ze zelf moeite mee hebben zoals koken of eens gaan wandelen. Naast zijn job als opvoeder is Steve ook coach, hij is opgeleid als christelijke coach bij TotalBalance en volgt momenteel ook een opleiding psychologie voor zijn groeiend platform genaamd Licht Leven. Licht Leven is enerzijds een platform om psychologische kennis door te geven en maar ook om te kijken hoe God kan werken in ons leven. 

‘We hebben allemaal moeilijkheden en breekpunten in ons leven waar we weinig aan kunnen doen en die alleen God kan oplossen, maar we moeten eerst wel te weten komen wat die breekpunten zijn. Dat doen we vaak door te achterhalen wat er in het verleden is gebeurd en zo kijken we naar hoe we het probleem kunnen oplossen.’ 

Steve begon Licht Leven met het initiatief om een basiskennis te delen over hoe om te gaan met emoties vanuit een christelijk perspectief. God legde het op zijn hart om mensen aan te leren wat God van ons wilt en hoe wij dat kunnen doen met de moeilijkheden die wij ervaren. 

‘Licht leven’ is voor Steve de manier waarop we dat doen. De naam komt van het Bijbelse principe om al je lasten te overhandigen aan God om zo een lichter leven te leiden. Steve gelooft dat de moeilijkheden die we ervaren in de wereld een vorm van voorbereiding zijn om de moeilijkheden die God op ons pad legt te kunnen overwinnen. Soms laat God moeilijkheden toe om onze relatie met Hem te versterken.

‘De wereld geeft ons altijd iets van bagage mee, maar als je een streep kunt trekken achter je verleden dan maak je ruimte voor Gods wil in je leven.’ 

Steve is van mening dat coaching en naar een psycholoog gaan positief is zolang het in combinatie is met God. Het voordeel van een psycholoog is dat ze de nodige kennis hebben maar daar blijft het niet bij, de mens heeft gebed nodig. Zaken zoals onvergevingsgezindheid of boosheid zijn moeilijk om van af te komen zonder God.

‘Ik zie vooral dat veel psychologen zich naderen tot meditatie en andere ‘new age’-praktijken, wat ik heel jammer vind.’ 

Hij merkt het verschil wel tussen een gewone therapiegesprek en  zijn coachingsgesprekken, het is veel intiemer en brengt verbinding. Zo had Steve bijvoorbeeld een cliënt dat autistisch was en het sociaal heel moeilijk had maar die, van zodra ze het ichtus-visje op de achterkant van Steve zijn auto zag, vanzelf begon te praten. 

De coachingssessies van Licht Leven zijn heel variërend en vaak geïnspireerd door God, iemand die met boosheid kampt moet dan bijvoorbeeld met borden gooien. Het doel is eigenlijk om al je emoties los te laten en te geven aan God zodat Hij je rust kan geven. Voor elke emotie heeft Steve een techniek of een Bijbelse principe om de coachees emoties te helpen verwerken. 

Steve heeft ook heel wat ongelovige cliënten waar hij voor heeft mogen bidden. Hij gelooft dat er enerzijds gebed voor bevrijding nodig is maar ook dat er behoefte mag zijn aan een psychologisch proces. Men moet eerst onderzoeken wat er mentaal speelt bij iemand anders kun je er niet voor bidden. Deze gesprekken zijn nodig zodat mensen weten hoe ze met hun emoties moeten omgaan op lange termijn, mocht het geval nog eens voorbij komen.

‘God doet het werk, ik geef maar een beetje kennis door.’ 

Steve bemoedigt iedereen om hulp te durven zoeken en over je problemen te spreken met iemand vertrouwelijk. 

‘Je bent belangrijk, God heeft je gekozen om je te redden en wilt je als Zijn kind en dat moet ons identiteit en ons zelfbeeld zijn.’ 

Als u iemand nodig heeft om mee te spreken kunt u Steve contacteren via Facebook of via de website: www.licht-leven.be. Als u op zoek bent naar een community kunt u lid worden van de Facebook-groep ‘Licht Leven’ waar Steve regelmatig webinars houdt. 

2 REACTIES